Nabídky služeb

Komplexní realizace RD

 • zpracování architektonického návrhu stavby, projektové dokumentace, včetně rozpočtové části
 • veřejnoprávní projednání projektové dokumentace včetně územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • příprava a realizace stavby, tzn. „na klíč“
 • vyřízení kolaudačního rozhodnutí stavby včetně zápisu do katastru nemovitostí

Rekonstrukce RD, bytových a rekreačních domů

 • vnitřní a obvodové zdivo
 • podlahy
 • stropy
 • krovy a střešní krytina
 • omítky, fasády
 • rozvody instalací
 • zateplení
 • dodatečné izolace proti vodě
 • obklady, dlažby

Půdní vestavby a nástavby

 • odborný průzkum (statika, mykologie, požární hledisko, zastínění okolí, vliv stavby na okolní prostředí)
 • ekonomické posouzení investičního záměru, zajištění právního servisu (smlouva o výstavbě, prohlášení vlastníka nemovitosi, apod.)
 • projednání s orgány státní správy, zejména odborem památkové péče, hasiči, odborem územního plánování
 • zhotovení studie a její projednání s výše uvedenými orgány
 • zpracování projektové dokumentace včetně jejího projednání až po vydání stavebního povolení
 • vlastní realizace stavby, vyřízení kolaudačního rozhodnutí a zápis na katastr nemovitostí

Zprostředkovatelská a inženýrská činnost ve výstavbě

 • komunikace se stavebním úřadem a orgány státní správy
 • jednání se správci inženýrských sítí
 • právní servis smluvních vztahů